banner6.jpg
banner5.jpg
banner4.jpg
banner3.jpg
banner1.jpg
banner2.jpg

למידה חוץ כיתתית

סביבת למידה חוץ כיתתית

למידה חוץ כיתתית במוזיאון הצ'רקסים בכפר כמא

התנסות בהטסת עפיפונים בחוף הים

מהו סוד הקסם של הלמידה החוץ כיתתית?

החינוך מחוץ לכותלי הכיתה כלמידה רלוונטית ומשמעותית ללומד:

"חינוך תחת כיפת השמיים" או במילים אחרות למידה חוץ כיתתית מאפשרת מפגש עם מושגים ונושאים מופשטים הנידונים בתוך הכיתה והפיכתם למוחשיים ורלוונטיים. כתוצאה מכך נוצרת למידה יעילה ומשמעותית יותר ללומד .


מהו היתרון האמיתי של למידה חוץ כיתתית?

הצורך בלמידה שיש בה התנסות מתאפשרת בקלות יתרה מחוץ לחדר הכיתה. "ארגז הכלים" כאן הוא
השימוש באוויר הפתוח, בשדה הרחב, בכותלי כיתה מסוג שונה לצורך המחשת הנלמד בכיתה.
 

מה למעשה מתרחש בתהליך ההוראה החוץ כיתתית?

למעשה בתהליך ההוראה בסביבה החוץ כיתתית ממירים הלומדים את הכיתה בעלת הכתלים הרצפה
והתקרה בכיתה בעלת ממדים בלתי מוגבלים. הרצפה עשויה להיות חולית או סלעית והתקרה עשויה
להיות כיפת השמים.  הקירות יכולים להיות עצי חורשה עבותה או דיונות חול זהובות וים כחול.
חיק הטבע מזמן את הלומדים לעשייה והתנסות אוטנטיים ששום ספריה, מחשב, סרט, או תיאור מילולי מפורט של המורה לא ישוו לו.


המשגת הנלמד בכיתה בדרך מהירה ונעימה:

ביקור במוזיאון, מרכז מבקרים, גן חיות, מפעל תעשיה יכול לאפשר למידה חווייתית המאפשרת המשגת הנלמד בכיתה בדרך מהירה, אוטנטית ומשמעותית ללומד המביאה אותו לתובנות ידע על סמך הנלמד בכיתה, מאפשרת למידת מושגים הדרושים לחיי יום יום של הלומד ולצורך התפתחות חשיבתו ותפיסת עולמו.  


בואו נבדוק מהן המטרות לפעילות החוץ כיתתית.

אוריון ( 1996 ) טוען  כי לפעילויות החוץ כיתתיות ישנן מספר מטרות:
1. ההיבט הריגושי.
2. אמצעי המחשה ע"י התנסות ישירה עם המושג הנלמד.  
3 . אמצעי ללימוד מיומנויות חקר בכלל ומחקר שדה בפרט.


אוריון מסביר כי המחקר ההוראתי מעלה, שניתן לממש את הפוטנציאל הלימודי הגלום בסביבת הלימוד
החוץ כיתתית,
בעיקר כאשר תהליך הלמידה כולל התנסות לימודית קונקרטית כשלב ביניים לקראת
רמות קוגניטיביות גבוהות יותר של הלמידה . עם זאת ייחודה של הלמידה החוץ כיתתית איננו עצם
הלמידה הקונקרטית, שניתן לקיימה גם בין כותלי הכיתה והמעבדה, אלא באופי ההתנסויות והמושגים
שניתן לערוך ולהמחיש מחוץ לכותלי הכיתה.  
 
  
 
 
 
שם:
טלפון:
דוא"ל: