banner6.jpg
banner5.jpg
banner4.jpg
banner3.jpg
banner1.jpg
banner2.jpg
למידה התנסותית במהלך טיול בכפר תבור

למידה התנסותית במהלך טיול בכפר תבור

בציר ענבים בבקעת הנדיב

בציר ענבים בבקעת הנדיב

למידה התנסותית בשטח בית הספר בנושא הכרם והיקב

למידה התנסותית בשטח בית הספר בנושא הכרם והיקב

חשיבותה של ההתנסות בתהליך הלמידה

כמה פעמים אמרת לעצמך שהיית רוצה לחוות עם התלמידים למידה התנסותית אבל לא מצאת רעיון מתאים?

מן המחקר בתחום הפסיכולוגיה הקוגנטיבית אנו לומדים על חשיבותה של ההתנסות בדרך מעשית בתהליך הלמידה, ההתנסות איננה רק פן חוויתי של הלמידה, אלא היא אבן יסוד בעצם תהליך הבניית הידע לקראת כל למידה חדשה. סימוכין לכך ניתן למצוא גם בגישה הקונסטרוקטיביסטית שמשמעותה האופרטיבית היא : " הבניית ידע באופן פעיל ".

מהי הגישה הקונסטרוקטיביסטית?

הגישה הקונסטרוקטיביסטית רואה את הלמידה כנעשית בתהליך עצמאי על ידי הלומד והידע שנבנה הופך לנכס עצמי של הלומד . לדוגמא : בביה"ס מסוים השוכן באזור שיש בו שפע של כרמים החליטו להקדיש זמן וללמוד את הנושא: "מן הכרם אל היקב" כחלק מלמידה משמעותית בדרך חווייתית בגישה רב תחומית . הצוות עסק בתכנון קפדני של הנושא וכיוון לאופן ביטויו אצל הלומדים כך שבמהלך התוכנית כמו בגישה החינוכית הקונסטרוקטיביסטית עסק הצוות בבניית "ארגז כלים" זמין אצל הלומדים תוך הבנה מה תפקידו של התלמיד ומה תפקידו של המורה בתהליך הזה.

הכי חשוב לבחור נושא פשוט ורלוונטי

בואו ניקח לדוגמא את אותו ביה"ס ששוכן בין כרמים וגפנים. הם החליטו לשבץ בתוך התוכנית "מן הכרם אל היקב" גם מספר סיורים לימודיים כחלק אינטגראלי של לימוד הנושא והפנמתו . העמדה הפדגוגית של הצוות הייתה כי למידה חוץ כיתתית תאפשר מפגש עם נושאים ומושגים מופשטים אשר נידונים בכיתה ובמהלך הסיורים הם יהפכו למוחשיים ורלוונטיים .

האם יש משמעות לסביבת הלימוד החוץ כיתתית במהלך הלמידה המשמעותית ? 

לסביבה החוץ כיתתית יש מעמד נכבד ברצף הלמידה ההתנסותית המתוכננת , מאחר והפוטנציאל  הלימודי הגלום בסביבת הלימוד החוץ כיתתית הוא עצם יכולתה להציג את העולם המוחשי, הממשי, הקונקרטי שבו נושאי הלימוד מתרחשים בפועל. מכיוון שהסיור הלימודי איננו מטרה אלא אמצעי להמחשת הנלמד בכיתה, נבחנה מראש כל יציאה לשטח באופן ספציפי כך שהמשגת הנלמד בסביבת הלימוד החוץ כיתתית תהיה בדרך מהירה , אותנטית ומשמעותית ללומדים ותאפשר למידת מושגים הדרושים לחיי יום יום של הלומדים לצורך התפתחות חשיבתם ותפיסת עולמם .

איך משפיע הלמידה ההתנסותית על התלמידים?    

בואו נחזור לאותו בית ספר השוכן בין כרמים וגפנים .לאחר שסיימו את תהליך הבציר בכרם ולאחר שחוו עם התלמידים באופן מעשי את חוויית דריכת ענבים וייצור יין בדרך שעשו זאת אבותינו ערך הצוות החינוכי פעילות מסכמת בנושא זה בכיתות . ההתרגשות בכיתות הייתה גדולה וההשתתפות ערה .

מה השלב הבא בתהליך הלמידה ההתנסותית ?

באותו ביה"ס הצוות ביקש להפגיש את התלמידים עם התעשייה העכשווית המקומית. הכוונה הייתה ללמד את התלמידים על השוני התקופתי המובהק שקיים בין ימינו שלנו לבין הימים שבהם חיו אבותינו .בשלב הזה של התוכנית תכנן הצוות לצאת עם התלמידים אל היקב המקומי הנמצא בלב היישוב ובכך להגביר את הידע של התלמידים לגבי הקיים ביישובם ולהעצים את תחושת השייכות שלהם לישוב בו הם גרים.הסיור ביקש להמשיג את הנלמד בכיתה בתחומי הדעת השונים בנושא "מן הכרם אל היקב" ולכן הלמידה החוץ כיתתית במהלך הסיור אל היקב עשה זאת בצורה הכי רלוונטית הכי אותנטית הכי מהירה ובעיקר הכי חווייתית עבור התלמידים שלנו.

למה חשוב בכל שלב של התוכנית להתכנס להשתלמות בחדר מורים?

במהלך ההשתלמות בחדר מורים הצוות החינוכי עוסק בתכנון הלמידה ההתנסותית בכיתה ומחוץ לכותלי הכיתה תוך טיפוח רמת מודעותו למטרות ולתכליות של התוכנית הספציפית שנבחרה. חשוב כמובן להתייחס באופן  ספציפי ללמידה החוץ כיתתית  ולבדוק לאורך כל הדרך האם הצוות התלמידים הולכים בנתיב הפדגוגי אותו יצרו לעצמם בתוכנית שנבחרה .

 
 
 
 
 
שם:
טלפון:
דוא"ל: