banner6.jpg
banner5.jpg
banner4.jpg
banner3.jpg
banner1.jpg
banner2.jpg

הסיור הלימודי כמודל למידה בגישה קונסטרוקטיביסטית

 
הסיור הלימודי יכול לשמש מודל להוראה בגישה הקונסטרוקטיביסטית.
זאת משום שקיים פוטנציאל חינוכי עצום בסביבת הלימוד החוץ כיתתית בתחום הלימודי, הקוגניטיבי והריגושי.
 
המשגת הנלמד בכיתה במהלכו של סיור לימודי בדרך של למידה חווייתית, אוטנטית, רלוונטית ומשמעותית מאפשרת למידת מושגים הדרושים לחיי יום יום של הלומד.
 
אם נתבונן לרגע אל המשאב הזה ששמו: "טיול", זה המרחב שבו נוצר מפגש אותנטי עם הסביבה והזדמנות ייחודית שמאפשרת ליחיד לעסוק בבניית ידע ולאפשר לעצמו את חירות המחשבה, להציג שאלות, להרהר ולקיים פעילות גומלין עם רעיונות, עם אובייקטים בסביבה, עם אנשים וכל אחד עם עצמו.
 
במפגש הבלתי אמצעי עם הטבע נוצרת הזדמנות להרפתקה לימודית בדרך חוויתית.
 
היציאה אל סביבת לימוד חוץ כיתתית מממשת את הפוטנציאל הלימודי הגלום בסביבת לימוד שכזו וכן מתממשת האפשרות להפגיש את הלומד עם למידה כחוויה בעלת משמעות עמוקה ולהופכה לרלוונטית עבורו.
 
שם:
טלפון:
דוא"ל: