banner6.jpg
banner5.jpg
banner4.jpg
banner3.jpg
banner1.jpg
banner2.jpg
מעשייה חסידית:
שני חקלאים בעלי חלקות שכנות רבו על חלקת אדמה. זה אמר "האדמה הזאת שלי היא" וזה אמר "לא, כי לי היא שייכת!" התווכחו והתווכחו ולא הצליחו להגיע לפשרה. החליטו ללכת לחכם שיפסוק ביניהם. שמע החכם את דבריהם ואמר: "איני יודע את התשובה לשאלתכם, נלך ונשאל את האדמה". יצאו אל חלקת המריבה. החכם הניח אוזנו על הקרקע והקשיב. לבסוף קם ואמר: " האדמה אומרת שאינה שייכת לאף אחד מכם, אלא אתם שניכם שייכים לה."
שם:
טלפון:
דוא"ל: